0527 – 23 11 61 info@osteomaat.nl

Osteopathie Emmeloord

 

Revelsant 1, 8303 ZL. Emmeloord

Janet Holtrop-Boersma (1964) heeft haar jeugd in Leeuwarden doorgebracht en heeft zich eind tachtiger jaren in Emmeloord gevestigd. Zij is getrouwd en moeder van 2 volwassen zoons.

Na een omscholing tot medisch secretaresse in 1996 en daarna managementassistente in 2006 is zij door Hans Netten gevraagd om hem in 2002 te komen ondersteunen in zijn bestuursfunctie als secretaris voor het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en als secretaresse voor zijn praktijk.

​Tot eind 2008 heeft zij beide functies gecombineerd en met het afzwaaien van Hans als secretaris van het NRO kreeg ze een prachtig aanbod en nieuwe uitdaging om meer uren voor zijn praktijk te komen werken. Naast het volgen van na- en bijscholing heeft zij in 2012 de opleiding tot doktersassistente succesvol afgerond.

Naast het geven van voorlichting aan o.a. patiënten verricht zij alle voorkomende werkzaamheden op het medisch-administratieve vlak. Voor de praktijk is zij ook verantwoordelijk voor de organisatorisch en uitvoerende taken van Medigres, een na- en bijscholingsorganisatie voor m.n. osteopaten.