0527 – 23 11 61 info@osteomaat.nl

Behandelindicaties bij baby’s (0-2 jaar)

Wat zijn de behandelindicaties?
Vaak wordt de vraag gesteld: “Met welke klachten/problemen kan men terecht bij een osteopaat?”. We zullen proberen aan de hand van een overzicht van problemen u een idee te geven. We zijn hierbij niet volledig, maar u krijgt wel een beter beeld waarvoor u bij een osteopaat terecht kunt.

Osteopatische zienswijze t.a.v. baby’s.
De schedel van de pasgeborene is binnen de osteopatische zienswijze zeer belangrijk. De schedel krijgt de grootste krachten te verwerken tijdens de bevalling. Een pasgeborene moet zich nog heel erg ontwikkelen, zowel voor wat betreft de motoriek als ook met betrekking tot de organen en het zenuwstelsel. We noemen dit “uitrijpen”. We kunnen stellen dat hoe beter de “uitrijping” plaatsvindt hoe beter de kwaliteit van leven is.
Letsels in de schedel kunnen een “inklemming” van (hersen)zenuwen veroorzaken. Het gevolg van zo een “inklemming” is dat de informatie van de betreffende zenuw verminderd/vertraagd doorgegeven wordt. Een verminderd/vertraagd doorgeven van informatie door de zenuw lijdt tot een verminderde/vertraagde ontwikkeling (uitrijping) van het lichaam. De schedelletsels worden veroorzaakt in de baarmoeder, tijdens of na de geboorte.

Bij een normale geboorte spelen de volgende factoren een rol:

  • de steun van de buikspieren van de moeder
  • de weerstand van de bekkenbodem om de inwendige draaiing aan te zetten tijdens het indalen
  • adequate, maar niet te veel ruimte voor het hoofd in het bekken
  • normale bekkenvormen
  • ritmisch toenemende baarmoederaanspanningen en gelijkmatige opening van de baarmoedermond

 

Als één of meerdere van bovengenoemde factoren verstoord zijn kan dit van invloed zijn op de schedel van de baby. Andere factoren, zoals afwijkende ligging van het kind, afwijkende vorm van het bekken, vacuüm- of tangverlossing, medicijnen om weeën op te wekken, te snelle of te trage geboorte enz. kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van letsels in de schedel van het kind. Maar ook stuitbevallingen en keizersnede kunnen voor de pasgeborene een moeilijke start en/of uitrijping tot gevolg hebben.

Wat kan de osteopathie
Naast vragen over zwangerschap en geboorte, onderzoekt de osteopaat de baby’s helemaal. In het onderzoek bekijkt de osteopaat de baby ook om een aantal door hem/haar niet te behandelen problemen uit te sluiten. Indien de osteopaat toch deze problemen vindt zal er een (door)verwijzing naar huisarts en/of kinderarts plaatsvinden.
Vaak is er na 1 behandeling al verbetering, in de meeste gevallen zijn er maar een paar behandelingen nodig.

Heeft uw kind klachten/problemen waarvan u, na het lezen van bovenstaande, nog niet zeker weet of de osteopaat hier iets mee kan, dan kunt u altijd gebruik maken van ons ‘informatie-spreekuur’.