0527 – 23 11 61 info@osteomaat.nl

Behandelindicaties bij volwassenen

 

Wat zijn de behandelindicaties?
Vaak wordt de vraag gesteld: “Met welke klachten/problemen kan men terecht bij een osteopaat?”. We zullen proberen aan de hand van een overzicht van problemen u een idee te geven. We zijn hierbij niet volledig, maar u krijgt wel een beter beeld waarvoor u bij een osteopaat terecht kunt.

Klachten aan het houding- en bewegingsapparaat
Hierbij kunt u denken aan rug- en nekklachten, schouder/arm klachten, bekkenklachten en beenklachten. Deze klachten kunnen ontstaan na een ongeval of spontaan. Dit zijn vaak overbelasting klachten. De osteopaat onderzoekt wat er is overbelast, zoals spieren, gewrichten, banden enz., maar ook waarom de klachten blijven bestaan. Zijn er gebieden in het lichaam die worden ‘onderbelast’.

Hoofdpijnklachten
Zoals spanningshoofdpijn of migraine. Maar ook clusterhoofdpijn of hoofdpijn rondom de menstruatie. Ook hier onderzoekt de osteopaat wat de klacht veroorzaakt en waardoor de klacht ontstaat.

Buikproblemen
Klachten als obstipatie, darmkrampen, PDS alsook spastisch colon behoren tot de groep ‘functionele’ problemen die de osteopaat kan behandelen.

Hyperventilatie of andere ‘stress’- klachten
Hierbij kunt u ook denken aan burn-out, overspannenheid e.d.. Vaak ontstaan deze klachten a.h.w. door ‘verkramping’ van het lichaam. De osteopaat gaat op zoek naar de reden waarom het ‘fysiek ontspannen’ niet meer lukt.

Na een ongeval
Bij algemene problemen na een ongeval kan de osteopaat een ondersteuning zijn bij het herstel. Ook whiplash-problemen behoren hiertoe.

Algemene (vage) klachten
Klachten als duizeligheid, concentratieproblemen, fybromyalgie, ME, CVS, maar ook misselijkheid en brandend maagzuur behoren tot het behandelgebied van de osteopaat.

 

Zoals u ziet kunt u voor veel problemen terecht bij de osteopaat. In een aantal gevallen zal de osteopaat nader onderzoek willen instellen om bepaalde zaken uit te sluiten, dan wel te bevestigen. Hiervoor zal de osteopaat, met uw toestemming, contact opnemen met uw huisarts.

Heeft u klachten/problemen waarvan u, na het lezen van bovenstaande, nog niet zeker weet of de osteopaat hier iets mee kan, dan kunt u altijd gebruik maken van ons informatie-spreekuur.